Senioři se také umějí bavit – tato teze se zcela jistě potvrdila během Pikniku Seniora pořádaného v rámci projektu městem Kędzierzyn-Koźle. Na akci, která se konala včera na louce u Kulturního domu „Koźle” se bavilo kolem 500 osob.   

- Jsem ohromen vida, že se k nám do Kędzierzyna-Koźle sjel výkvět polské a české mládeže. Myslím, že dnešní piknik bude pro Vás všechny příležitostí skvěle se pobavit – řekl úvodem zástupce primátora města Wojciech Jagiełło. O to, aby se senioři nenudili, se starali pánové Piotr Orian a Piotr Pakosz.  

Piknik se uskutečnil v rámci projektu pod názvem „Aktivní senior polsko-českého příhraničí”, za účasti skupin seniorů z měst: Kędzierzyn-Koźle, Świdnica, Kłodzko, Trutnov, Náchod a Česká Skalice. Hosté, kteří přijeli do Kędzierzyna z ostatních partnerských měst, měli možnost navštívit Muzeum Kozelska a seznámit se blíže s městem během prohlídky. 

Piknik seniora představuje jednu z mnoha aktivit projektu spolufinancovaných Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika-Polsko

Senioři se zúčastní akcí pořádaných u každého z partnerů. První  událostí, v níž participovali, byl Svátek draka v českém Trutnově, kde se představitelé všech partnerů setkali 6. května, tedy minulou sobotu. 

V tomto roce se koná ještě několik aktivit z kalendáře tohoto projektu – Trhy Seniora v Kłodzku (srpen), Posvícení v České Skalici (září), Sportovní Senioriáda ve Świdnici (září) a Świdnicka Koleda (prosinec) 

Město Kędzierzyn-Koźle jako pořadatel opět přivítá seniory v roce 2018 na Festivalu Zdraví a v roce 2019 na Přehlídce scénické tvorby seniorů.