Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Trutnov 31.01.2017

Dne 31.1.2017 se v Trutnově konala konference pro osoby pracující se seniory, pořádaná v rámci projektu "Aktivní senior polsko-českého příhraničí". Cílem konference byla výměna zkušeností a dobré praxe v práci zaangažovaných měst pro dobro seniorů.

Senioři navštívili horu s pomníkem připomínajícím bitvu u  Trutnova  v roce 1866, který je zároveň mauzoleem generála Gablenze, odkud se táhne překrásný výhled na panoráma Krkonoš. Poté si prohlédli Muzeum Podkrkonoší a obdivovali vystoupení cirkusových artistů.

Všichni účastníci se setkali u Ratibořického zámku, kde v překrásné scenérii - na trávě pod liliovníkem, shlédli vystoupení souborů Braunka a Ritornello. V jejich podání zazněly lidové písně v doprovodu dávných nástrojů. Poté proběhla prohlídka zámku. Po obědě přivítaly soubory nadcházející léto dalšími zpěvy a tanci a posléze začaly lidové tance učit také přítomné seniory. Ti spolu s členy soborů vytvořili jeden velký mezinárodní kruh a dobře se bavili. Během setkání se také zúčastnili workshopu výroby papírových květin.

Senioři měli možnost si vyzkoušet několik druhů fyzické aktivity, např. cvičení v posilovně, country tanec, fitness. Během akce si účastníci mohli nechat procést celou řadu vyšetření, mj. měření cukru v krvi, krevního tlaku nebo také vyšetření kůže na hlavě a struktury vlasů. Účastníci měli díky více než dvaceti stánkům příležitost seznámit se s novými trendy ve zdravotní prevenci a s alternativními zbůsoby péče o organismus. Mohli se také zúčastnit přednášek věnovaných zdraví  anebo shlédnout ukázky první pomoci.
Pobyt na akci jim zpříjemnilo mj. i vystoupení Mládežnického dechového orchestru Školy říční plavby.

Senioři z Polska a ČR ve skvělé náladě a se svátečními akcenty hromadně prošli ulicemi Svídnice. Průvod koledníků vedl Mikuláš, sněhové vločky a dechový orchestr. Účastníci navštívili Muzeum dávného kupectví a Svídnickou katedrálu, podívali se na Vánoční jarmark na náměstí a posléze se vydali  na slavnostní večeři s tradičními svátečními pokrmy, během níž proběhla také vystoupení souborů z partnerských měst: „Barunka” z České Skalice, „Jubilat” ze Svídnice a sboru z Kędzierzyna  - Koźle, který zaprezentowal repertoár složený z krásných koled. Nemohlo samozřejmě chybět ani společné koledování a vědomostní soutěž na téma vánočních zvyklostí ve světě.

Senioriáda byla zahájena průvodem seniorů procházejícím městem, následně proběhla prohlídka Svídnice - historických domů na náměstí a Kostela Míru - památky UNESCO. Další bod programu představovaly sportovní hry jako: zahradní kuželky, šipky, přesýpací hodiny, střílení z luku, cvičení zručnosti s míčem, integrační zábavy a soutěže. Jako překvapení vystoupily i svídnické mažoretky.

Během akce se konaly módní přehlídky pro seniory, vystoupení souboru „Kłodzczanki”, prohlídka města a podzemní turistické trasy, trhy, kterých se zúčastnily subjekty, jejichž nabídka je věnována seniorům, kulinární workshopy, během nichž účastníci připravovali různé pokrmy a zahradnické s vědomostními soutěžemi na téma pěstování zahradních a balkónových rostlin. Proběhly zde také „metamorfozy pro dámy” -  manikůra, kosmetické poradenství, kadeřnické služby, masáže. 
Senioři se akce již od začátku aktivně účastnili. Měli skvělou náladu a s chutí se přihlašovali do soutěží. Využívali také služby a konzultace s vizážistkami a kadeřnicemi. Nechyběly samozřejmě ani tance a společný zpěv.

Návštěvníci z měst projektových partnerů - Świdnica, Kłodzko, Kędzierzyn – Koźle, Česká Skalice a Náchod, se zúčastnili oslav Svátku draka, mýtického stvoření z legend opřádajících město Trutnov. Absolvovali s průvodcem prohlídku historického centra města a Muzea Podkrkonoší, jehož sbírky tvoří četné památky z historie města a tématické výstavy. Senioři shlédli vystoupení cirkusových artistů a hudebních souborů. Zúčastnili se celé také řady událostí, které svátek doprovázejí.

V rámci projektu „Aktivní senior polsko-českého příhraničí” se od ledna 2018 konají v Klodzku workshopy určené seniorům.

 

Městská obec Svídnice zahájila cyklus školení a workshopů. Se konaly výtvarné workshopy (dekorační), zdravotní školení a workshopy: mnemotechnické tréninky, přednášky "zdravé stárnutí", fotografické workshopy, pohybové - tai-chi, taneční.