Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Centrum města Trutnova ožilo v sobotu 6. května nebývalým ruchem. Na pěší zóně v Horské ulici vyrostly prodejní stánky, v okolí rozmanité atrakce, ukázky řemesel apod. Úderem desáté hodiny ranní na Trautenbergově tvrzi pod hradem začala hlavní část letošních dvanáctých dračích slavností, kterou zahájil purkmistr - starosta Ivan Adamec.

Při příležitosti takovéto slávy pozvalo, v rámci projektu „Aktivní senior polsko-českého příhraničí“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057, město Trutnov na návštěvu seniory ze všech partnerských měst. Pro seniory byl připraven bohatý kulturní program. Za doprovodu domácích (trutnovských) seniorů navštívili všichni účastníci Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, s průvodcem nahlédly do zákoutí trutnovského náměstí a jeho historie, dle svého uvážení se zúčastnili programu slavností (zasoutěžili si v kuličkové dráze, poslechli flašinetáře, shlédli představení pouličního cirkusu aj.). Během bohatého programu, kdy všem vyhládlo, ochutnali senioři tradiční českou kuchyni v místní jídelně, kde obdrželi i drobné upomínkové předměty a svačinu na posilnění během odpoledního programu. 

Celá akce se setkala s velkým úspěchem a tak se nejen trutnovští senioři těší na další podobné, společné akce.

Výlet do Kędzierzyna - Koźle https://www.facebook.com/trutnovmesto/posts/1183286735117002