Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Projekt č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057

Projekt realizují následující partneři:

Vedoucí partner:

 • Městská obec Świdnica

Partneři:

 • Obec Kędzierzyn-Koźle
 • Městská obec Klodzko
 • Město Trutnov
 • Občanské sdružení Barunka z České Skalice
 •  Město Náchod

Celková hodnota projektu 479 427,58 € včetně financování z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 407 513,44 €.

V rámci projektu bude realizována řada aktivit:

 1. Konference pro osoby pracující se seniory (Trutnov - I 2017, Świdnica - IV 2019) 
  Městská obec Świdnica a Město Trutnov uspořádají každý jednu konferenci pro 60 osob (dohromady tedy pro 120 osob). Zúčastní se jich zástupci institucí, organizačních složek a sdružení pracujících se staršími osobami. Tématický okruh konferencí představují otázky související s široce pojatým tématem seniorů, např. organizací volného času starších osob. Konference budou mít podobu vzájemné prezentace vlastních zkušeností účastníků, jejich osvědčených metod a nápadů k realizaci v budoucnu.
 2. Aktivizující školení a workshopy pro seniory
  • umělecké - divadelní, taneční, hudební, fotografické, výtvarné (keramika, ruční práce, dekorace, dekupáž atp.)
  • pohybové - nordic walking, aerobic atp.
  • zdravotní - kulinární, zvládání stresu a deprese, trénování paměti atd.
 3. Organizace integračních akcí, tj. festivalů, výstav, ukázek, pikniků, trhů a průvodů pro seniory podněcující aktivitu intelektuální, pohybovou i společenskou. Všechna zaangažovaná města, tzn. Świdnica, Kędzierzyn - Koźle, Kłodzko, Trutnov, Náchod a Česká Skalice, uspořádají zájezdy na integrační akce zbývajících partnerských měst. Na každou událost tak přijede z jednoho každého města 45 účastníků. Partneři Trutnov a Kłodzko zorganizují každý 2 integrační setkání; Świdnica, Česká Skalice a Kędzierzyn - Koźle po třech akcích, zatímco Město Náchod uspořádá jednu akci.