Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Trutnov 31.01.2017

Dne 31.1.2017 se v Trutnově konala konference pro osoby pracující se seniory, pořádaná v rámci projektu "Aktivní senior polsko-českého příhraničí". Cílem konference byla výměna zkušeností a dobré praxe v práci zaangažovaných měst pro dobro seniorů.