Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Zveme seniory na akci, která se uskuteční v polském městě Świdnica v sobotu 16. září 2017. Součástí návštěvy města bude účast na akci „Senioriada sportowa“ (Sportovní senioriáda), součástí programu bude prohlídka města, závody ve sportovním areálu a mnohé další aktivity.