Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

V rámci projektu „Aktivní senior polsko-českého příhraničí” se od ledna 2018 konají v Klodzku workshopy určené seniorům.

 

Městská obec Svídnice zahájila cyklus školení a workshopů. Se konaly výtvarné workshopy (dekorační), zdravotní školení a workshopy: mnemotechnické tréninky, přednášky "zdravé stárnutí", fotografické workshopy, pohybové - tai-chi, taneční.

 

V rámci projektu Aktivní senior polsko-českého příhraničí se pro seniory v Náchodě uskutečňuje řada příjemných aktivit.

Při ZUŠ Náchod a za finančního přispění města Náchoda se otevřela tzv Akademie 60+. Je určena pro občany města Náchoda ve věku 60 a více let, kteří se chtějí věnovat hudbě, výtvarnému umění nebo pohybovým aktivitám.