Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Ve dnech 10.-26.03.2019 se v Trutnově konala výstava, kde byly prezentovány práce seniorů, které vznikly během workshopů pořádaných v rámci projektu „Aktivní senior polsko-českého příhraničí” ve městech partnerů. Návštěvníci se mohli obdivovat širokému spektru talentů a dovedností seniorů, s nimiž vytvořili svá působivá díla.