Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

V rámci projektu „Aktivní senior polsko-českého příhraničí” se uskutečnily workshopy:

9., 16. a 30.6.2017 Textilní výroba

17. a 24.2., 10.3.2018 Pletení z orobince

8., 15. a 22.2.2019 Dobová regionální kuchyně

28.9.2017 Výroba ze slámy

25.5.2018 Výroba papírových kvítků

3.3.2019 Výroba masopustních škrabošek