Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

V rámci projektu „Aktivní senior polsko-českého příhraničí” se od ledna 2018 konají v Klodzku workshopy určené seniorům:
- kulinární worshopy, v rámci nichž probíhá praktická výuka spočívající v přípravě nejrůznějších pokrmů (jídla masná, bezmasá, svačinky, moučníky, hlavní jídla, polévky), dále také přednášky a konzultace s dietetikem na téma zdravé výživy, zdravých nutričně hodnotných výrobků a fytoterapie. Některé workshopy probíhají v plenéru.
- sportovní workshopy, v rámci kterých se probíhá výuka všeobecné rozvojové gymnastiky přizpůsobená věkové skupině 60+ a cvičení v posilovně. Krom toho jsou na programu i workshopy na téma zdravé výživy a životního stylu zahrnující mj. otázky významu fyzické aktivity, dietetiky a dietetické prevence v životě seniorů.
- taneční workshopy, pohybová a koordinační cvičení posilující svalový a kloubní aparát, aerobní, výuka latinskoamerických tanců, cvičení choreografií, základy zumby a taneční setkání.
- umělecké workshopy, výuka uměleckého rukodíla (monotypie - graficko-malířská technika, koláž, dekupáž atp.) a fotografování (editování fotografií, fotografování portrétů, architektonických prvků, retušování, příprava snímků na výstavu; výuka v plenéru - fotografování na Kladské tvrzi - panorama).