Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Co je to Akademie 60+?

 

 Je určena pro občany města Náchoda ve věku 60 a více let, kteří mají chuť věnovat se hudbě, výtvarnému umění, pohybu nebo divadlu. Tímto způsobem mohou trávit svůj volný čas aktivněji, potěšit se ze své vlastní umělecké tvorby a setkávat se s jinými seniory. Umělecká činnost se tak může stát prostředkem pro udržení fyzické i duševní kondice a celkového zkvalitnění života.

 Na Akademii 60+ se nekonají žádné přijímací zkoušky, je otevřena všem spoluobčanům, kteří se dostali do seniorského věku a mají zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných lektorů.

 Vzdělávání probíhá minimálně 1x za 14 dní ve všední den v dopoledních hodinách nebo o víkendu v rozsahu 1-3 vyučovacích hodin (dle vybraného studijního programu). Lekce se uskutečňují formou individuální nebo kolektivní výuky, rozdělené do semestrů (říjen-leden a únor-květen). Studenti nejsou nijak hodnoceni a semestry nebudou zakončeny žádnou zkouškou.

 Výuka je poskytována zdarma. Prostorové podmínky, materiální vybavení a lektory poskytuje ZUŠ Náchod, výdaje spojené s provozem Akademie 60+ hradí Město Náchod, které k financování získalo dotační prostředky z Evropské unie. Účastník studia, který splní stanovené podmínky, se po třech letech stává absolventem I. stupně Akademie 60+ a získá certifikát. Po ukončení studia I. stupně má absolvent možnost pokračovat ve vzdělávání ve II. stupni (ukončení studia II. stupně je opět po třech letech).

 

Hudební programy:

 • klavír

 • klasická kytara

 • elektrická kytara

 • basová kytara

 • housle

 • viloncello

 • zobcová flétna

 • klarinet

 • bicí souprava a perkuse

 • trubka, křídlovka

 • pozoun, baryton, tuba

 • sólový zpěv

 Pohybový program:

 • rytmická a taneční cvičení, jóga, relaxace

 Pochybový program:

 • práce s hlasem a dechem, rétorika, nonverbální komunikace a řeč těla, dramatické hry